Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

bl vision experts

ENVISTA® TORIC

Premijum intraokularno sočivo!

Jedinstven haptički dizajn za maksimalan kontakt sa kapsularnom torbom.

- Hidrofobni akrilni materijal bez sjaja
- Dizajniran za stabilne i predvidljive performanse
- Asferična optika bez aberacija
- Kontaktni ugao od 56° između haptike i kapsularne torbe
- Stražnji kvadrat od 360° dizajniran da smanji rizik od PCO
- Polirana površina

ENVISTA® TORIC
bl vision experts

BL Vision Experts je osnovan krajem 2018. godine u Beogradu. Tim pažljivo odabranih profesionalaca je ubrzo nakon osnivanja omogućio da BL Vision Experts dospe u sam vrh u oblasti distribucije i prodaje hirurških proizvoda u oftalmologiji.