Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

bl vision experts

CORNEA PROTECT®

Cornea Protect® je viskoelastična supstanca, razvijena da olakša operaciju

- HPMC* 2 % optimizovana hidratacija
- Spoljna sterilnost nije potrebna preoperativna sterilizacija
- Moguća ponovljena ponovljena primena tokom operacije
- Skladištenje na sobnoj temperaturi bez hlađenja, jednostavna logistika
- Bočna krila olakšavaju otvaranje/rukovanje
- 2 ml zapremine punjenja dovoljna i za duže operacije (vitreo-retinalne procedure).

CORNEA PROTECT®
bl vision experts

BL Vision Experts je osnovan krajem 2018. godine u Beogradu. Tim pažljivo odabranih profesionalaca je ubrzo nakon osnivanja omogućio da BL Vision Experts dospe u sam vrh u oblasti distribucije i prodaje hirurških proizvoda u oftalmologiji.