Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

bl vision experts

Potrošni materijal

Potrošni materijal za hirurgiju prednjeg segmenta

 • Adaptive Fluidics™ Premium Pack

 • Adaptive Fluidics™ Standard Pack

 • Adaptive Fluidics™ MICS Premium Pack

 • Adaptive Fluidics™ Basic Pack

 • Stellaris Premium Vacuum Phaco Pack

 • Stellaris Anterior Basic Pack

 • Stellaris Optimized Stability Vacuum Pack

 • Stellaris StableChamber Phaco Pack with MICS Needle

 • Stellaris StableChamber Phaco Pack with MICS Angled Needle

 • Stellaris Premium Vacuum Phaco Pack with MICS Needle

 • Stellaris Premium Vacuum Phaco Pack with MICS Angled Needle

 • Anterior Vitrectomy Cutter Pack

 • potrosni materijal kataraktapotrosni materijal katarakta
  bl vision experts

  BL Vision Experts je osnovan krajem 2018. godine u Beogradu. Tim pažljivo odabranih profesionalaca je ubrzo nakon osnivanja omogućio da BL Vision Experts dospe u sam vrh u oblasti distribucije i prodaje hirurških proizvoda u oftalmologiji.