Project Description

Ocucoat

Ocucoat® – disperzivni viskoelastik

OcuCoat® je sterilno, izotonično, bez proteina i disperzivno viskoadherentno rešenje za oftalmološku upotrebu. OcuCoat je idealan za opsežne operacije prednjeg segmenta. OcuCoat je formulisan od 2% hidroksipropilmetilceluloze niske molekulske mase tokom tkiva zaštitne materije visokih kvaliteta maziva.

IMPLANTACIJA SOČIVA

HITNO I LAKO UKLANJANJE

Sadržaj 2% hidroksipropilmetilceluloze (HPMC) u fiziološkom slanom rastvoru
Molekularna težina ≥ 80.000 Daltona
Kohezija Visoko disperzivan
Viskoznost 4.000 ± 1.500  mPa.s (at 1.0s-1)
Osmolarnost 285±32  mOsmol/l
pH 7.2 ± 0.4
Sadržaj i kanila 1.0 ml / 2.0 ml; 25 G
Čuvanje između 2°C i 25°C (sobna temperatura)