Project Description

Amvisc

Amvisc® – Potpuno i efikasno uklanjanje

Amvisc® je viskoelastik opšte namene sa visokom viskoznošću koji pruža optimalno održavanje komore. Idealno za hirurga koji izvodi operaciju katarakte koristeći planiranu ektrakapsularnu tehniku.

UKLANJANJE SOČIVA

IMPLANTACIJA SOČIVA

POTPUNO I EFIKASNO UKLANJANJE

Sadržaj 1,2% natrijum hijaluronata (NaHA) u fiziološkom slanom rastvoru
Molekularna težina > 1 milion Daltona
Kohezija Kohezivan
Viskoznost 100.000 mPa.s
Osmolarnost 320 mOsmol/l
pH 6,8 – 7,6
Sadržaj i kanila 0,5 ml / 0,8 ml; 27 G
Čuvanje 2°C – 8°C